Računovodstvene usluge

  • financijsko računovodstvo sa glavnom knjigom,
  • računovodstvo kupaca i dobavljača,
  • računovodstvo dugotrajne imovine,
  • obračuni i priprema plaća zaposlenih,
  • obračun PDV-a
  • obračuni vezani za poslovanje s Europskom unijom
  • sastavljanje svih izvješća za statistiku i poreznu upravu
  • sastavljanje temeljnih financijskih izvješća
  • ostale računovodstvene usluge prema zahtjevu klijenta.