Kontakt

SJEDIŠTE

Željka Sabola 2B,
Bjelovar
mob 095 9140 341
mail. info@tedusluge.hr

URED ZA KLIJENTE

Preradovićeva 4/I
(zgrada Županijska komora HGK)
Bjelovar
mob 095 9140 341
mail. info@tedusluge.hr

Kontakt