Prijava poreza na dohodak

Dobro došli na TED d.o.o - Bjelovar

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuje se na:

 

porezne obveznike koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave
porezne obveznike koji nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, a temeljem godišnjeg obračuna ostvaruju razliku za povrat poreza

Kako bi ostvarili svoja prava na dodatne olakšice bilo da se radi o potpomognutom području življenja ili dodatnog člana uže obitelji čije olakšice se trebaju priznati, porezni obveznici od sada takve zahtjeve podnose na posebnom ZPP-DOH obrascu. Obrazac se predaje na Poreznu upravu do 29.02.2016.

Sljedeći porezni obveznici imaju i nadalje obvezu podnošenja Obrasca DOH u propisanom roku:

porezni obveznici koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga),
porezni obveznici – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti, u skladu s člankom 85. stavkom 1. točkom 6. Pravilnika (pomorci),
porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju, odnosno porezni obveznici, koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću (primjerice, porezni obveznici rezidenti Republike Hrvatske, koji su ostvarili dividendu iz inozemstva, temeljem koje nije plaćen predujam poreza u Hrvatskoj, iako je trebao biti plaćen, a niti je porezni obveznik o tome izvijestio Poreznu upravu na Obrascu JOPPD).