Knjigovodstvo udruga

Dobro došli na TED d.o.o - Bjelovar

Knjigovodstvene – računovodstvene usluge za udruge, neprofitne organizacije :

 

Evidentiranje poslovne dokumentacije i izrada tromjesečnih financijskih izvještaja i godišnjeg financijskog izvještaja za Financijsku agenciju i Državni ured za reviziju
Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
Obračun plaća i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose, te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
Obračun amortizacije / analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika