Evidencija radnih vremena

Dobro došli na TED d.o.o - Bjelovar

VOĐENJE EVIDENCIJE RADNIH VREMENA MOBILNIH RADNIKA

 

Slobodni samo Vam ponuditi uslugu obrade i arhiviranje podataka o radu i odmoru vozača preuzetih iz zapisa analognog tahografa (tahografski listići), digitalnog tahografa i kartica vozača (download) na način kako to određuju važeći propisi.

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN/08) i

Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije (NN 43/09) propisuje :

– da je svaki pojedinac DUŽAN VODITI EVIDENCIJU RADNOG VREMENA VOZAČA I EVIDENCIJU EVENTUALNIH PREKRŠAJA