Knjigovodstvo obrtnika

Dobro došli na TED d.o.o - Bjelovar

Knjigovodstveni servis TED d.o.o. nudi slijedeće knjigovodstvene računovodstvene usluge za obrte i samostalna zanimanja:

 

  1. Obračun PDV-a / knjige URA i IRA
  2. Obračun plaća i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose
  3. Salda-konti dobavljača i kupaca / evidencija obveza i potraživanja
  4. Obračun amortizacije / analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
  5. Robno knjigovodstvo / materijalno knjigovodstvo / obračun proizvodnje
  6. Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke
  7. Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
  8. Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa
  9. Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak
  10. Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak